Majblommans lokalförening i Upplands-Tuna

vill påminna om möjligheten att ansöka om ekonomiskt bidrag för enskilda barn som bor på orten.

Ansökan kan avse bidrag till exempelvis kläder, fritidsaktiviteter såsom årsavgift för sportaktiviteter, badhus- eller biobesök, glasögon, en cykel etc.

Mer info och blankett för ansökan finns på Majblommans hemsida:

www.majblomman.se

Vid frågor kontakta skolsköterskan Karin Elfvik: 

Tel: 0174 - 27 01 07, karin elfvik.uppsala.se

 

 

18 januari 2016