Skapande skola

Tuna skolas elever har jobbat med ett konstprojekt inom ramen för "Skapande skola".

Konstnärerna Johanna Lundin och Sanne Sihm har handlett skolans alla elever i att göra LANDSKAPSCOLLAGE - "där du lever". Under vecka 16 besökte vi Johanna i hennes ateljé i Faringe-Ekeby. Därefter jobbade eleverna med att, utifrån gjorda skisser, utföra collagen så att de kunde visas på Tuna skolas Öppet hus den 12 maj.

Det blev ett fantastiskt vernisage med drygt 100 tavlor i collageteknik, utförda av elever från 6 - 16 år! 

     

     

      

                            

22 oktober 2014