Om föreläsningen "Nätmobbning & Etik" 151125

Ett stort tack till:

Svenska kyrkan

Tuna 4 H

Tuna Majblommekommitté

 & Byggkonstruct

som sponsrat skolans föreläläsningar i "Nätmobbning och Etik".

/Rektor

 

 

Krogstastenen

13 december 2015