Kvalitetsarbete vid Tuna skola

Skolan, förskoleklassen och fritidshemmet arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla sin verksamhet. Dokumentation, uppföljning och analys är integrerat med det dagliga arbetet.

Länkar till dokument inom det systematiska kvalitetsarbetet vid Tuna skola & fritidshem och Uppsala kommun:

 

Läs mer om det systematiska kvalitetsarbetet inom Uppsala kommuns grundskolor här. (PDF, 524 KB)

Uppdaterad: