Skolskjutsar

Resa till och från skolan – grundskola

Du har rätt till skolskjuts om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Skolskjuts kan ske på olika sätt, till exempel med skollinjer, linjetrafik eller taxi. Din rätt till skolskjuts beror också på trafiksäkerheten längs din skolväg och andra omständigheter. Du kan inte få skolskjuts för resor till och från fritidshem.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 

Särskild skjuts

Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om särskild skjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.

Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. 

Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

Länk till information om antagning/relativ närhet: www.uppsala.se/skolval

Länk till information om skolskjuts: www.uppsala.se/skolskjuts

Ansök om särskild skjuts  (PDF, 614 KB)

Överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Kostnadsfria resor till andra grundskolor

Om du väljer att gå i en grundskola utanför ditt skolskjutsområde kan du få ett busskort för befintlig linjetrafik. Det gäller om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Vid kostnadsfria resor är det du som förälder som är ansvarig för resan, inte kommunen. Se skolskjutsområden på kartan.uppsala.se, välj Utbildning & omsorg och sedan årskurs. 

Du behöver inte ansöka om kostnadsfria resor om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 

Busskort, tappat eller stulet:

Busskortet gäller till och från skolan.

När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: ul.se/skolkort

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL. (tills att du har ett giltigt skolkort.) Är då bra att ha ett busskort med reskassa hemma att använda. Du får ett nytt kort inom fem vardagar. 

Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är, tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL.

 

Skolkort nyheter:

ALLA elever får nya skolkort inför nästa läsår!

UL har ändrat sin rutin om att skolkortet skulle sparas över sommaren.

Skolkortets giltighetstid ändras från kl 20.00 på kvällen till kl 19.00

 

 

Läs om regler för skolskjuts och kostnadsfria resor i skolskjutsreglementet (PDF, 46 KB)

Kontakta antagningsenheten – skolskjuts

Antagningsenheten finns på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar. Där kan du bland annat få hjälp med plats i skola och skolskjutsfrågor. Du kan även få stöd att göra din ansökan i eBarnUngdom.

 

UL – Upplands Lokaltrafik

När vårdnadshavare har synpunkter om en resa med skollinje inte har fungerat som tänkt, så ska vårdnadshavare vända sig till UL´s kundtjänst för att få sitt ärende hanterat.

Kontaktuppgifterna nås genom UL´s hemsida www.ul.se och vidare till Kundservice – Kontakta oss. 

Vårdnadshavaren får då ett ärendenummer från UL där all information dokumenteras.

 

 

 

 


Information vid snöoväder.

Nu är vintern här och vi får förbereda oss, så långt det är möjligt, för att det kan komma snöoväder.
Du kan själv skaffa information genom att lyssna på Radio Uppland eller titta på UL:s hemsida för att få den senaste trafikinformationen. Där får Du till exempel information om bussbolagen har beslutat att ställa in någon busstur.

OBS! Lyssna bara på det som rör vårt skolområde.

Tänk på att det vid snöoväder och besvärligt väglag tar längre tid för bussarna att komma fram och det blir omöjligt att hålla ordinarie avgångstider.
Vid svårare oväder kan det ta tid att få alla vägar farbara och bussen kanske inte kan komma fram. Om Du då väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan får Du även räkna med att hämta ditt barn vid skoldagens slut.

OBS! Föräldrar har ansvar för sina barn tills de stigit på skolskjutsen!

Föräldrarna ansvarar för eleven till han/hon stigit på morgonskjutsen till skolan. Om eleven missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skolan ska kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev stiger av skolskjuts.

Kontakta skolans expedition eller Edlunds buss under dagen för information om när inställda skolskjutsar kan återupptas. Tänk på att inte ringa direkt på morgonen då telefonerna är hårt belastade.

Rasbo skolområde                                                       Edlunds buss

Gåvsta, Tuna och Stavby skola                                  Tel: 

Expeditionen tel: 018-727 74 78                                  
eller 018-727 74 60