Skolsköterska

 

Vår skolsköterska heter Pär Säfsten. Välkommen att ta kontakt om du har frågor.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0174-270106

E-post: par.safsten@uppsala.se

Pär Säfsten skolsköterska/kurator

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundervisning och hälsoundersökningar.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Läs mer om hälsobesök: Medicinsk elevhälsa i skolan - Uppsala kommun

Vaccinationer

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.

Läs mer om vaccinationer: Medicinsk elevhälsa i skolan - Uppsala kommun

Elevhälsoteam

Skolsköterskan ingår också i Stavby och Tuna skolas elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Skolläkare

Skolläkaren erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Länktips:

Elevhälsa i skolan - Uppsala kommun

1177 Vårdguiden Region Uppsala

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

UMO -Ungdomsmottagningen

Youmo språkvalsida - en sajt från UMO

Självhjälp på vägen - förståelse och kunskap om NPF

Snorkel - information och strategier vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: