Skolsköterska

Bildväv av Silja Karlsson

Elisabeth Kihlberg

Du kan nå mig via e-post på Elisabeth.kilhberg@uppsala.se eller på telefon:

0174 – 27 01 01 Stavby skola
0174 – 27 01 06 Tuna skola 

 

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2 4 och 7 samt första året i gymnasiet.

 

Länkar:

Bris

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: