Skolsköterska

Bildväv av Silja Karlsson

Karin Elfvik

Du kan nå mig via e-post på karin.elfvik@uppsala.se eller på telefon:

0174 – 27 01 01 Stavby skola
0174 – 27 01 07 Tuna skola 

Arbetar;

Jämn vecka:måndag,tisdag,onsdag

Ojämn vecka:måndag,onsdag

Tuna skola:måndag ojämn vecka, onsdag jämn vecka

Stavby skola:måndag jämn vecka, onsdag ojämn vecka

Tisdag flexibel tid mellan Stavby och Tuna.

 

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2 4 och 7 samt första året i gymnasiet.

 

Länkar:

Bris

Snorkel

Sundare barn

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: