Om skolan

Tuna skola

Är en kommunal grundskola. Här går ca 130 elever i årskurserna F-9.

Tuna skola är en trygg skola där eleverna trivs och når goda skolresultat.  Vår vision är  "Tillsammans gör vi Tuna skola till den bästa skolan för alla". Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam miljö för personlig och social utveckling.

Välkommen till Tuna skola!

Historia

1980 revs den gamla skolan och en ny skola uppfördes, skolan renoverades 1998 och 2008 stod en tillbyggnad klar för att anpassa skolan då Tuna skola blivit en F-9 skola.Krogstastenen, Krogsta by i Tuna Skolan ligger naturskönt med stora ytor för uteaktiviteter. I nära anslutning finns  bollplan. Tuna bygdegård används av skolan som samlingssal och för idrott. De äldre eleverna åker dessutom till Gåvsta för idrott i Hall 2000 samt till Stavby skola för språkundervisning. . 

Helhetsidé

Vår bärande pedagogiska idé är att ta tillvara på F-9 perspektivet och vara en skola med en klar kunskapstråd från förskoleklass och genom hela grundskolan - en skola där litenheten är storheten! Tuna skola ska vara den bästa skolan för alla.