Om skolan

Tuna skola

Tuna skola är en liten F-9 skola på den uppländska landsbygden.  Vår vision är att Tuna skola ska vara den bästa skolan för alla våra elever.  Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam miljö för personlig och social utveckling. Skolan ligger naturskönt med stora ytor för uteaktiviteter. Tuna bygdegård används av skolan som samlingssal och för idrott. De äldre eleverna åker till Gåvsta för idrott i Hall 2000 samt till Stavby skola för språkundervisning. . 

Välkommen till Tuna skola!

Historia

1980 revs den gamla skolan och en ny skola uppfördes, skolan renoverades 1998 och 2008 stod en tillbyggnad klar för att anpassa skolan då Tuna skola blivit en F-9 skola.Krogstastenen, Krogsta by i Tuna 

Helhetsidé

Vår bärande pedagogiska idé är att ta tillvara på den lilla skolans fördel i ett F-9 perspektiv. Tuna skola ska vara en skola med en klar kunskapstråd från förskoleklass, genom hela grundskolan till årskurs 9. En skola där litenheten är storheten!