Om skolan

Tuna skola

ligger i gammal kulturbygd ca 34 km nordost om Uppsala. Upptagningsområdet är i första hand Tuna församling. Tuna skola bildar Rasbo skolområde tillsammans med Gåvsta och Stavby skolor. Inom detta område samarbetar skolorna med t ex fortbildning för personal, fritidshemsverksamhet, språkval, lokaler för slöjd & idrott. 

1980 revs den gamla skolan och en ny skola uppfördes, skolan renoverades 1998 och 2008 stod en tillbyggnad klar för att anpassa skolan då Tuna skola blivit en Förskoleklass-Åk 9 skola.Krogstastenen, Krogsta by i Tuna I skolan finns skolbibliotek. Skolan ligger naturskönt med stora ytor för uteaktiviteter. I nära anslutning finns  bollplan. Tuna bygdegård används av skolan som samlingssal och för idrott. De äldre eleverna åker dessutom till Gåvsta för idrott i Hall 2000 samt till Stavby skola för språkundervisning. Ht-20 finns ca 130 elever på skolan. 

Helhetsidé

Vår bärande pedagogiska idé är att ta tillvara på F-9 perspektivet och vara en skola med en klar kunskapstråd från förskoleklass och genom hela grundskolan - en skola där litenheten är storheten!