Fritidshem

Info ang fritids:

  • Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu. Det gör du via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/
  • Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.
  • Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.
  • Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

 

Välkomna till Tuna skolas fritidshem

Telefon: 0174-27 01 12 eller 072-2544641

Tuna skolas fritidshem erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6, fritidshemmet har också ett särskilt ansvar för elever som är i behov av olika former av stöd.

Vi som arbetar på fritidshemmet:


 Nya regler på fritids:

https://www.uppsala.se/contentassets/9523141a46bc4c6fa44ebbd9fa5df42f/regler-for-forskola-och-pedagogisk-omsorg2.pdf

 

 

 

 

En vanlig dag på fritidshemmet:

06.30                          Fritidshemmet öppnar

6.30 -7.00                  Frukost

7.00-7.45                   Lugna aktiviteter inomhus

7.45                            Vi går ut

8.05 - 13.05               Skoldag

13.05                          Olika aktiviteter enligt veckoschema, ofta ute

14.00                          Mellanmål

14.35                          Olika aktiviteter

16.20                          Fruktstund

16.30                          Lugna aktiviteter

17.30                          Fritids stänger


 

Information:

Vem öppnar: Viktor, Carin och Ann turas om att öppna på fritids.

OBS! Veckoschemat för barnens fritidshemstider måste alltid fyllas i.

Tiderna fylls i för hela veckan, (gärna längre) var noga med detta! Det är mycket viktigt.

Lappar…vi gillar lappar! Är det något vi behöver veta, skicka en lapp eller slå en signal!

Sker det förändringar i ” veckoschemat” där ni antecknat tider för veckan,

-GLÖM då INTE att meddela oss med en lapp eller slå en signal, vi följer alltid på det som står på schemat.

På eftermiddagen när ditt barn ska hämtas, kom in så att vi ser vem som tar hem barnen och ”kryssa av” ert barn på veckoschemat så vi vet att barnet gått hem. Om det blir någon annan som hämtar ditt barn, meddela detta.

På eftermiddagen när ditt barn ska hämtas, kom in så att vi ser vem som tar hem barnen och ”kryssa av” ert barn på veckoschemat så att vi vet att barnet gått hem. Om det blir någon annan som hämtar ditt barn, meddela detta.

Utkläder är det viktigt att barnen har med sig. Vi kommer att vara ute så mycket som möjligt oavsett väder. Blöta kläder hänger vi in i torkskåpet. Titta där om ni saknar några kläder! Borttappade kläder är alltid ett problem när många barn kommer samman. Ett tips är ju att märka kläderna då vi som personal omöjligt kan känna igen alla kläder och veta vems det är. Se till att det finns ombyteskläder och regnkläder på skolan eftersom vi är ute i alla väder!

Blir barnen sjuka så går det bra att ringa på tel . 0174-27 01 12 från kl.06.30, när fritidshemmet öppnar.

/Fritidshemspersonalen

 

Uppdaterad: