Fritidshem

Välkomna till Tuna skolas fritidshem

Telefon: 0174-27 01 12 eller 072-2544641

Tuna skolas fritidshem erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och komplettera utbildningen i förskoleklass och skolan, erbjuda en meningsfull fritid samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 


 

 

 

En vanlig dag på fritidshemmet:

06.30                         Fritids öppnar

06.45                         Frukost

7.15                            Lugna aktiviteter 

7.45                            Utevistelse

8.05 - 13.25/14.25  Skoldag

13.25                          Olika aktiviteter enligt veckoschema, ute eller inne

14.30                          Mellanmål

15.00                         Olika aktiviteter, ute eller inne

16.30                          Fruktstund

16.40                          Lugna aktiviteter

17.30                          Fritids stänger


 

Information:

Vårt fritidshem har ungefär 40 barn inskrivna och är öppet måndag - fredag kl 06.30-17.30.

Fritidshemmets mål

På Tuna skolas fritidshem ska alla elever känna trygghet, omsorg och glädje. Vårt mål är en god, lärorik och välkomnande fritidsmiljö som utgår från elevers intressen och behov.

Vår fritidsverksamhet bygger på Skolverkets läroplan

Vi arbetar med språk och kommunikation, natur och samhälle, skapande och estetiska uttrycksformer, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Uppsala kommuns sex prioriterade arbetsområden

Vi arbetar också med Uppsala kommuns sex prioriterade arbetsområden: Självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro.

Skolgården

Vi har en stor och fin skolgård med närhet till skog och natur. Våra två fotbollsplaner används flitigt året runt till bollekar och andra lekar där det behövs större utrymme. På vintern har vi tillgång till skridskobana och pulkabacke i närområdet som vi använder så fort tillfälle ges.

Lärmiljö

Vår lärmiljö inomhus är tillgänglig, tydlig och intresseväckande och vi har ett lugnt rum för vila och återhämtning. Vi strävar efter en lugn och harmonisk miljö där vi gemensamt tar ansvar för god ordning och en ren trivsam miljö.

Tuna Bygdegård

Tuna bygdegård besöker vi en gång i månaden och har inomhusaktiviteter som friidrott, dans, rörelse, grupplekar eller drama.

Miniminiorer, Miniorer och Juniorer

Ett samarbete mellan skolan och kyrkan. En grupp barn som utifrån årskurs träffas en eftermiddag i veckan, och gör olika pyssel, aktiviteter och äter mellanmål i kyrkans lokaler. (Intresseanmälan hos kyrkan).

Skola24

Närvarosystemet Skola24 använder vi på Tuna skola och fritidshem. Skola24 är ett system där ni vårdnadshavare enkelt skriver in ert barns närvaro- och frånvarotider, samt övriga ändringar som t ex vem som hämtar ert barn på fritids.

Uppdaterad: