Tuna föräldraförening

Medlemmar i föreningen är föräldrar och målsmän till elever vid Tuna skola. Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas, samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vad gör man i föräldraföreningen?

 • Träffar regelbundet rektor och lärare för att diskutera stort och smått som rör skolan
 • Ordnar intressanta föreläsningar
 • Har vid behov kontakt med politiker
 • Har kontakt med elevrådet
 • Arrangerar roliga evenemang som höstkaféet och Öppet Hus tillsammans med skolan
 • Ansvarar för skötseln av Tuna grusplan
 • Har startat speed-dating (korta möten mellan föräldrar och ämneslärare) i de högre årskurserna

Varför bör man gå med i Tuna FF?

 1. Skolan är för viktig! Genom aktiv kontakt mellan föräldrar och skola skapas en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare.
 2. Alla har åsikter om skolan. Diskutera dina tankar med andra föräldrar, rektor och lärare. Det är givande och roligt!
 3. Skolan förändras. Genom att vara med i Tuna FF håller du dig uppdaterad kring nya skollagar, nya arbetssätt och får information om nyheter på Tuna skola.
 4. En aktiv och stor föräldraförening stärker skolan!

 

  

Uppdaterad: