Verksamheter och årskurser

Tuna skola är en F-9-skola med fritidshem.Grafitti, Tuna skola

På skolan går det ca 140 elever och här arbetar ungefär 25 personer. 

 

 

 

 

  

 

25 juni 2018