Frånvaro/ sjukanmälan

Grafitti, högstadiebyggnaden vid Tuna skola

Frånvaro-/sjukanmälan av elev skall göras direkt på morgonen
till telefonnr: 0515-777 601

Du som förälder är ansvarig för att ringa innan klockan 7.45 om ditt barn är frånvarande.

Du behöver knapptelefon för att trycka in ditt barns 10-siffriga personnummer.

Anmälan ska ske varje dag. Detta för att underlätta för personalen på skolan i dess arbete med alla barn/elever i klasserna. I Skola24 MobilApp kan man sjukanmäla högst 5 dagar i framåt.

Våra rutiner är följande: Personalen kommer fortfarande kontakta vårdnadshavare om någon elev saknas. Detta kommer att ske innan kl. 10.30, samma dag.

 

Skola24 ansökningshandlingar för vårdnadshavarekonto:

 http://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_jobb/UBF/Grundskola/Styrdokument/Ans%C3%B6kan%20v%C3%A5rdnadshavarekonto%20skola24.pdf

I undantagsfall kan meddelande lämnas på telefonnummer för respektive årskurs, se nedan.

För år F-5 på telefon:
0174 – 27 01 08, telefonsvarare
    För år 6-9 på telefon:
0174 – 27 01 09, telefonsvarare

 

 

Riktlinjer vid frånvaro och annan ledighet:

Frånvaro Sjukfrånvaro ska anmälas av vårdnads­havare varje dag.
När en elev är sjuk och uteblir från exempelvis tre dagars undervisning ska frånvaron alltså anmälas tre dagar i följd. Undantag från denna regel kan göras om det finns ett läkarintyg som styrker sjukfrånvaron.

 

 Läs mer » Riktlinjer frånvaro (pdf)

 

Uppdaterad: