Årsplanering SYV

LÄSÅRSPLAN

för år 9 under läsåret 

November: Möte för elever och föräldrar 16 november kl. 18.30 i Stavby bygdegård.

Gå på öppet hus, prova-på dagar och andra event som gymnasieskolorna ordnar. Aktiviteterna är anpassade utifrån aktuellt pandemiläge. 

Januari: - februari: Ansökningsperiod till gymnasiet 2023 är 23 januari-15 februari. Ansökan görs via Dexter med BankID vilket är nytt för 2023.

April: Preliminärt besked baserat på höstterminens betyg. 

Maj: Omvalsperiod 27 april -15 maj. Prata med SYV om du vill göra ett omval.

Början av juli: Slutgiltigt besked baserat på slutbetyget. Mellan 3-12 juli ska du svara på ditt antagningsbesked. Det gäller även dig som kommit in på ditt val. 

Augusti: Reservantagning och ev. antagning av efteranmälda.

 

 

Uppdaterad: