Årsplanering SYV

LÄSÅRSPLAN

för år 9 under läsåret 

September: Gymnasiekatalogen delas ut i slutet av september.
Oktober: Gymnasieinformation på Gåvsta skola.
November: Gymnasiemässa den 13 nov.
Januari: Ansökningsperiod till gymnasiet 22 januari – 15 februari.
Februari: Ansökningsperiod till gymnasiet 22 januari – 15 februari.
Slutet av april: Preliminärt besked baserat på höstterminens betyg.
Maj: Omvalsperiod 1-15 maj.
Början av juli: Slutgiltigt besked baserat på slutbetyget.
Augusti: Reservantagning och ev. antagning av efteranmälda.


Övergång grundskola-gymnasieskola:

Inför gymnasiet kan grundskoleelever ansöka om särskilt stöd (liten grupp och gymnasiesamordnare) samt överföra information till gymnasiet om behov av pedagogiskt stöd. För mer information och blanketter se länk nedan:

http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Studie–och-yrkesvagledning/For-dig-med-behov-av-sarskilt-stod/

Uppdaterad: