Ordningsregler

 

 

TUNA SKOLAS REGLER

 

 

Gäller för elever och personal.

 

På Tuna skola visar vi respekt för varandra.

På Tuna skola tar vi gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö.

På Tuna skola samarbetar vi.

Uppdaterad: