Studie och yrkesvägledare, SYV

Monica Annersten

Inför gymnasiet kan grundskoleelever ansöka om särskilt stöd (liten grupp och gymnasiesamordnare) samt överföra information till gymnasiet om behov av pedagogiskt stöd. För mer information och blanketter se länk nedan:

http://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Inkop-varor--tjanster/Interna-varor--tjanster/Studie---yrkesvagledning/Studie---yrkesvagledning/

 Kontakt:

mejl: monica.annersten@uppsala.se 

telefonnummer: 072 - 452 99 01

Här är mitt schema. Ibland byter jag dag om det gynnar verksamheten.

 

Gåvsta skola Måndagar 7.45 - 11.45

Stavby skola Tisdagar  7.45 - 11.45

Tuna skola  Onsdagar ojämna veckor 7.45 - 11.45 och

                     Fredagar jämna veckor 7.45 - 11.45

 

 

 Info:

läsårsplanering Syv-17.docx (DOCX, 13 KB)

 

Studie- och yrkesvägledningsplan .docx (DOCX, 13 KB)

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Studie och yrkesvägledare, SYV