Studie och yrkesvägledare, SYV

Inför gymnasiet kan grundskoleelever ansöka om särskilt stöd (liten grupp och gymnasiesamordnare) samt överföra information till gymnasiet om behov av pedagogiskt stöd. För mer information och blanketter se länk nedan:

http://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Inkop-varor--tjanster/Interna-varor--tjanster/Studie---yrkesvagledning/Studie---yrkesvagledning/

 Kontakt:

mejl:

telefonnummer: 

 

Gåvsta skola 

Stavby skola 

Tuna skola 

 

 

 Info:

läsårsplanering Syv-17.docx (DOCX, 13 KB)

 

Studie- och yrkesvägledningsplan .docx (DOCX, 13 KB)

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Studie och yrkesvägledare, SYV