Arbtslag år 6-9

Arbetslaget omfattar fryra årskurser år 6-9 organiserade i två klasser: År 6-7 samt År 8-9. Totalt ca 65 elever.

Arbetslag 6-9

Mentorer:

År 6: Emma Blomgren

År 7: Karin Andersson

År 8: Tess Einarsson 

År 9:  Andreas Sjöberg

Arbetslagsledare: Andreas Sjöberg

Telefon lärararbetsplatser:

År 6-9: 0174 – 27 01 09 (telefonsvarare)

16 augusti 2017